Menu

Görəsən hansı fontla yazılıb?

Bir yazıya baxarkən "Hmm.. Görəsən, bu font hansıdır?" deyib öyrənmək istəyirsinizsə, fontu müəyyənləşdirən saytlar var. Bu müəyyənləşdirmə prosesində əsasən 2 yol tətbiq olunur:

Suallar verməklə

Bu yol daha çətin olsa da daha dəqiq yol sayılır. Xüsusən də bir-birinə çox bənzəyən, hətta professional dizaynerlərin də çətinlik çəkdikləri Serif tipli fontların tapılmasında yararlı saytlardır:

http://www.identifont.com/identify.html

http://www.fonts.com/id/by-sight

http://www.bowfinprintworks.com/SerifGuide/serifsearch.php (Sadəcə serif fontlar üçün)

 

Fontun şəklini upload etməklə

Asan olsa da hərfləri tanıma hər zaman ideal olmaya bilər, xüsusən də, yükləyəcəyiniz şəklin ölçüləri kiçikdirsə:

http://www.myfonts.com/WhatTheFont/

http://www.whatfontis.com/

http://fontedge.matton.se/

milli.net Space

Netty.az

Netty 2017 Nominant

luget.info

luget.info